Dåb og navneændring

Dato aftales med kirkekontoret. Det videre fornødne aftales med den præst, der skal foretage dåben.

Navneændring

Anmeldes i bopælssognet. Anmeldelse og betaling af gebyr forgår via sidenwww.personregistrering.dk eller på kirkekontoret på formularer, der udskrives fra samme side. Benyttes der udskrevne formularer, afleveres kvittering for gebyr på kirkekontoret.