Fredens Kirkegård

Alle spørgsmål vdr. kirkegården bedes rettet til:

Kirkegårdskontoret

Falen 40
5000 Odense C

Tlf. 65512747