Kirkelige handlinger

Fødsel
Anmeldelse foretages til kirkekontoret i bopælssognet senest to hverdage efter fødslen.

Dåb
Der rettes henvendelse til kirkekontoret angående den ønskede søndag. Derefter kontaktes den præst, som skal døbe barnet for at aftale tid til en samtale. Barnet bliver ved dåben medlem af folkekirken.

Navngivning
Navngivning anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor forældrene bor. Et barn skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Enten ved dåb eller navngivning.

Vielse
Dato og klokkeslæt for vielsen aftales med kirkekontoret. Derefter aftales en samtale med den præst, som skal foretage vielsen. 

Brudeparret skal desuden henvende sig på ægteskabskontoret i bopælskommunen, hvor der udstedes en prøvelsesattest, som medbringes sammen med dåbsattester til samtalen med præsten. Denne attest er kun gyldig i 4 måneder.

Ved dødsfald
Man er altid velkommen til at kontakte præsterne, når dødsfald indtræffer. En begravelsesforretning kan være behjælpelig med at ordne dødsanmeldelsen og øvrige praktiske ting. Anmeldelsen skal foretages senest to hverdage efter dødsfaldet. Tid og sted aftales med den præst, der skal foretage bisættelsen eller begravelsen.  Præsterne besøger gerne de pårørende.

Sygebesøg, hjemmealtergang m. m.
Man er til en hver tid velkommen til at kontakte præsterne, Også når det drejer sig om ophold på sygehus.

Kirkebil
Ældre og gangbesværede kan rekvirere en kirkebil (taxa) til gudstjenester og møder ved henvendelse til kirkekontoret, der administrerer denne ordning.