Konfirmation (og datoer)

Hvad skal man gøre for at blive konfirmeret?
Man skal tilmelde sig konfirmationsforberedelsen hos en af præsterne i sognet, hvor man bor.

Hvor foregår konfirmationen?
Konfirmationen foregår i kirken.

Hvornår foregår konfirmationen?
Du kan se den aktuelle oversigt nederst på denne side. 

Hvem kan blive konfirmeret?
Der er tre betingelser, som skal være opfyldt, man skal

 1. være døbt
 2. have gået til konfirmationsforberedelse
 3. være fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste

Ad 1)
Er konfirmanden ikke døbt, skal det ske inden konfirmationen, hvilket i så fald aftales med præsten i løbet af forberedelsestiden. 

Ad 2)
Konfirmationsforberedelsen

 • tilbydes fra den kirke, i hvis sogn man bor.
 • tilbydes alle elever i Odense kommune i 7. klasse.
 • strækker sig over et forløb på ca. 25 gange eller 50 lektioner i alt.
 • finder som oftest sted i Fredens Sognehus, eller i undervisningslokalet på præstens bopæl.

Hvis man ønsker at afslutte konfirmationsforberedelsen med konfirmation, er der mødepligt til både undervisningen og weekenden.

Ad 3)
Opfyldelsen af dette krav sker ved at følge konfirmationsforberedelsen, at kunne Fadervor og trosbekendelsen samt at have været til gudstjeneste i Fredens Kirke en gang hver måned hele forløbet igennem - typisk 8 gange.
 

Hvornår kan man blive konfirmeret?

Hele livet igennem, men normalt bliver man det efter at have deltaget i den konfirmationsforberedelse, som bliver tilbudt i 7. klasse i folkeskolen.

Hvorfor bliver man konfirmeret?
For at modtage Guds velsignelse over sit liv og blive bekræftet i, at Gud stadig står ved sit løfte (givet ved dåben) om at være med den døbte alle dage indtil verdens ende.

Nærmere information kan fås på kirkekontoret og hos præsterne.

******************************

Konfirmationshandlingen består af følgende led

 • Præsten taler til konfirmanderne.
 • Trosbekendelsen siges højt i kor af præsten og konfirmanderne.
 • Konfirmanderne knæler og præsten velsigner dem efter tur. Derefter kan præsten læse et skriftord eller et salmevers.
 • Fadervor bedes af konfirmanderne og præsten i kor.
Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 12. maj 2017
kl. 09:30
Christian Raun Larsen
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 12. maj 2017
kl. 11:30
Christian Raun Larsen
Læs mere »
 Konfirmation af Risingholdet
Konfirmation af Risingholdet
lørdag den. 13. maj 2017
kl. 09:30
Karin Jeldtoft Jensen
Læs mere »
 Konfirmation af Sct. Hans holdet
Konfirmation af Sct. Hans holdet
lørdag den. 13. maj 2017
kl. 11:30
Karin Jeldtoft Jensen
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation - 4. søndag efter Påske
søndag den. 14. maj 2017
kl. 10:00
Dinna Jørgensen
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 27. april 2018
kl. 09:30
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 27. april 2018
kl. 11:30
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 28. april 2018
kl. 09:30
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 28. april 2018
kl. 10:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation - 4. søndag efter Påske
søndag den. 29. april 2018
kl. 10:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 17. maj 2019
kl. 09:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 17. maj 2019
kl. 11:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation - Store Bededag
fredag den. 17. maj 2019
kl. 13:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 18. maj 2019
kl. 09:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 18. maj 2019
kl. 11:00
Læs mere »
 Konfirmation
Konfirmation
lørdag den. 18. maj 2019
kl. 13:00
Læs mere »