Læs om Fredens Sogn

Fredens Sogn er beliggende i den nordøstlige udkant af Odense og sognet er Odenses største med 14.390 indbyggere, hvoraf de 11.009 er medlemmer af Folkekirken. (Aktuelle og opdaterede tal kan læses her: http://sogn.dk/fredens-odense/fakta_om_sognet)

Sognet strækker sig fra den centrale bydel i nordøstlig retning med Odense Havn som en naturlig grænse mod vest, og de væsentligste indfaldsveje til Odense gennemskærer sognet. Sognet er præget af ældre villaer og mange villaveje., hvilket gør sognet meget trafikeret.

Skoler
Der er 2 skoler i Fredens Sogn:

  • Risingskolen 
  • Sct. Hans Skole 

Plejehjem/ældrecentre
Der er i Fredens Sogn 5 plejehjem/ældrecentre (læs mere om besøgstjenesten ved Fredens Kirke):

  • Astrupvej 34 
  • Hesselhaven 
  • Marienlund 
  • Risinghaven 
  • Sct. Hans Parken