Navngivning og -ændring

Hvis man ønsker at navngive sit barn, kan man udfylde en blanket på borger.dk.

Barnet skal navngives inden det fylder 6 måneder. Godkendte navne kan findes på familiestyrelsens hjemmeside. www.ankestyrelsen.dk.

Navneændring

Gebyret for navneændring er 510 kr. (pr. 1. januar 2015)

Blanket til navneændring findes på www.borger.dk.

Godkendte navne findes på hjemmesiden www.ankestyrelsen.dk.