Organistassistent - stilllingsopslag

Organistassistent - stilllingsopslag

 

Stillingen som organistassistent ved Fredens Kirke, Skt. Knuds Provsti, Odense, Fyens Stift, er ledig pr. 1. oktober 2018.

 

Stillingen er på 16 timer pr. uge.

Organistassistenten skal varetage følgende opgaver:

• spille til gudstjenester og kirkelige handlinger i organistens ferier og på de 2 ugentlige fridage

• hjælpe til i forbindelse med kirkens kor

• hjælpe til med at organisere og spille koncerter

• spille til enkelte faste månedlige tjenester

 

Vi forventer, at du

• er uddannet organist eller har på anden vis har opnået tilsvarende kvalifikationer

• har erfaring med korledelse

• kan omstille dig ved de forskellige gudstjenester – højmesser, børnegudstjenester, dåbsgudstjenester mm. – og har ideer til at udvikle dem

• løbende selv holder dig orienteret med tjenester via kirkens interne kalender

• kan ledsage salmesang på både orgel og flygel

 

Fredens Sogn har 15296 indbyggere, hvoraf 11149 er medlem af Folkekirken.

Orgelet har 29 velklingende stemmer og 3 manualer, og er bygget af Marcussen og Søn i 1958 og

omintoneret i 2005. Der er et Yamaha-flygel i sognehuset, Schimmel-flygel i kirken, samt el-klaver til udendørsgudstjenester.

Organistkontoret er beliggende i kælderen, og deles de 2 organister imellem. Der er internet og computer til rådighed.

Fredens Kirke råder over et kor på 7 stemmer (SSAATTB) af hovedsagelig konservatoriestuderende, som synger motet ved hver højmesse.

Kirken råder over moderne AV-midler som farvekopimaskine, projektor, bærbar computer, kamera mv.

Kirken har hjemmesiden: http://www.fredens-kirke.dk, hvor man kan læse mere om vores aktiviteter.

Fredens Kirke bruger følgende melodisamlinger: ”Den danske Koralbog”, ”Højskolesangbogen” og

”Gud ske tak og lov”

Der er ansat 4 præster, 1 kordegn, 1 kordegneassistent, 2 kirketjenere, 1 organist, 1 organistassistent (den ledige stilling) samt to medhjælpere ved kirken.

Fredens kirke er en levende kirke, der formidler kristendom og tro på en nutidig og vedkommende måde. Vi lægger vægt på et godt arbejdsklima mellem de ansatte, og mellem de ansatte og menighedsrådet.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet og relevant faglig organisation.

Der er 3 måneders prøvetid. Ved ansættelsen indhentes straffe- og børneattest. Der udarbejdes et ansættelsesbrev.

 

Ansøgningsfrist mandag d. 10. september 2018, men ansøgninger behandles løbende.

 

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte organist Claus Ladekjær Wilson, tlf. 61665543.

Ansøgning med relevante bilag sendes pr. mail til: fredens.sognodense@km.dk