Konfirmation 2020

Indskrivning til konfirmandforberedelse og konfirmation

Tirsdag, den 18. juni 2019, klokken 16.00 – 19.00

  • Går du i 7. klasse efter sommerferien?
  • Bor du i Fredens sogn og/ eller går du på Risingskolen eller Sct. Hans Skole?
  • Vil du gerne konfirmeres i Fredens Kirke i foråret 2020?
     

Hvis ja, så er det tid for konfirmandindskrivning: Tirsdag, den 18. juni 2019 fra kl. 16.00 til 19.00.

Husk dåbs- eller navneattesten.

 -Hvis du går i Risingskolens nuværende 6.A eller eller i Sct Hans skoles nuværende 6x, så er Karin Jeldtoft Jensen din præst, og indskrivningen og meget af undervisningen foregår i konfirmandkælderen på Monbergsvej 40.

- For alle øvrige foregår indskrivningen i Sognehuset ved Fredens Kirke på Skibhusvej 162, hvor også undervisningen finder sted ved enten Sigrid Hougaard, Christian Raun Larsen eller ved den nye præst vi forventer ansat efter sommerferien.

 

Venlig hilsen og på gensyn

 Sognepræsterne Sigrid Hougaard, Christian Raun Larsen og Karin Jeldtoft Jensen