Ritualet for konfirmationen

Konfirmationshandlingen består af følgende led

    • Præsten taler til konfirmanderne.
    • Trosbekendelsen siges højt i kor af præsten og konfirmanderne.
    • Konfirmanderne knæler og præsten velsigner dem efter tur. Derefter kan præsten læse et skriftord eller et salmevers.
    • Fadervor bedes af konfirmanderne og præsten i kor.