Kirkebil

Gangbesværede eller andre, der alternativt kun med stort besvær kan komme til gudstjeneste, kan ved henvendelse til kirkekontoret rekvirere en kirkebil. Ordningen gælder for Fredens Sogn og tilgrænsende områder.