Menighedshedsrådsmøder

Menighedshedsrådet afholder møder ca. en gang om måneden, som det fremgår herunder.

Referater fra møderne læses her.

Menighedsrådsmedlemmerne kan man se her.