Om menighedsrådet

Menighedsrådet ved Fredens Kirke har 19 medlemmer: 15 valgte medlemmer og sognets 4 præster, som er medlem i kraft af deres embede. Antallet af valgte medlemmer fastsættes i henhold til sognets indbyggertal.

Meninghedsrådet holder møde ca. 1 gang om måneden. Møderne er offentlige og annonceres i kirkebladet og på Fredens Kirkes hjemmeside.

Der er valg til meninghedsråd hver 4. år - den samme dato i hele landet.

Menighedsrådsvalg kan foregå på 2 måder:

    • Hvis der fremkommer flere kandidatlister, afholdes der egentligt valg på valgdagen (såkaldt "afstemningsvalg").
    • Indkommer der kun én kandidatliste senest 6 uger før valgdatoen, er kandidaterne på denne liste valgt (såkaldt "aftalevalg").

Når man er valgt til menighedsrådet, skal man skrive under på menighedsrådsløftet:

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folke-kirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.