Spørgsmål og svar om konfirmationen

Hvad skal man gøre for at blive konfirmeret?

Man skal tilmelde sig konfirmationsforberedelsen hos en af præsterne i sognet, hvor man bor.

Hvor foregår konfirmationen?

Konfirmationen foregår i kirken.

Hvem kan blive konfirmeret?

Der er tre betingelser, som skal være opfyldt, man skal

Ad 1)
Er konfirmanden ikke døbt, skal det ske inden konfirmationen, hvilket i så fald aftales med præsten i løbet af forberedelsestiden. 

Ad 2)
Konfirmationsforberedelsen

    • tilbydes fra den kirke, i hvis sogn man bor.
    • tilbydes alle elever i Odense kommune i 7. klasse.
    • strækker sig over et forløb på omkring 40 lektioner a 45 minutter. 
    • indebærer som udgangspunkt 4 hele dage fra 8.00 -14.00 samt 8 eftermiddage fra 14.00-15.30
    • finder sted i Fredens Sognehus, eller i undervisningslokalet på præstens bopæl

Ad 3)
Opfyldelsen af dette krav sker ved at følge konfirmationsforberedelsen, at kunne Fadervor og Trosbekendelsen samt at have været til gudstjenester i Fredens Kirke.

Hvornår kan man blive konfirmeret?

Hele livet igennem, men normalt bliver man det efter at have deltaget i den konfirmationsforberedelse, som bliver tilbudt i 7. klasse i folkeskolen.

Hvorfor bliver man konfirmeret?

For at modtage Guds velsignelse over sit liv og blive bekræftet i, at Gud stadig står ved sit løfte (givet ved dåben) om at være med den døbte alle dage indtil verdens ende.

Nærmere information kan fås på kirkekontoret og hos præsterne.