Dødsfald

Dødsfald anmeldes til kirkekontoret i bopælssognet via siden www.borger.dk senest to hverdage efter dødsfaldet.

Hvis man gør brug af en begravelsesforretning, kan bedemanden hjælpe med dette. Kirkekontoret er også gerne behjælpelig med anmeldelse af dødsfald. Derefter kontaktes præsten, evt. af bedemand, for aftale omkring den kirkelige handling.

Hvis afdøde har tilknytning til et andet sogn end bopælssognet, kan bisættelsen/begravelsen holdes der, såfremt afdøde opfylder kriterierne. Se link: http://www.km.dk/folkekirken/medlemskab/kirkelig-betjening/#c9518