Hjemmealtergang

For dem, som er forhindret i at komme i kirke i en længere periode og derfor savner nadverfejringen, er en hjemmealtergang en god mulighed - evt. sammen med de nærmeste.

Hjemmealtergang aftales med præsten.