Bliv besøgsven

Bliv besøgsven i Besøgstjenesten i Fredens sogn

    • Et tilbud til de mennesker, som har lyst til og mulighed for at påtage sig en vigtig opgave og gøre en stor forskel for et andet menneske.
    • Opgaven består i at glæde et andet menneske med et jævnligt besøg - for eksempel en gang om ugen.
    • Besøg fra besøgstjenesten er et tilbud til beboere i Fredens sogn, som af forskellige årsager ikke får opfyldt deres behov for at være sammen med andre mennesker.
    • Besøgsvennen og besøgsværten finder sammen ud af, hvad besøgene skal bruges til - f.eks. til at snakke om sjovt eller alvorligt, gå ture, læse, hygge over en kop kaffe o. lign.
    • Fællesskab omkring opgaven er vigtigt . Derfor indbydes jævnligt til fællesmøder for besøgsvennerne og formanden kan altid kontaktes.

Har du lyst til at blive besøgsven,
eller vil du gene have yderligere oplysninger, kan du kontakte:

Formand
Dorrit Petersen 30 53 58 79
Mail: tagedorritpetersen@gmail.com

Kasserer
Allan Sørensen 41 29 89 69
Mail: afs@webspeed.dk