Plejehjemsgudstjenester

Præster fra Fredens Kirke holder andagter på Sankt Hans Parken og Marienlund  ca. 1 gang om måneden.

Andagterne i Sankt Hans Parken  ligger på mandage kl. 15 på Marienlund  skiftende ugedage kl. 13.15

Ved hver andagt synges 2-3 salmer, læses fra evangelierne og prædikes kort med afsæt i en pointe i evangeliet.

Der vil være mulighed for nadver. Efter gudstjenesten drikker vi kaffe, snakker og hygger.

Adresser :

Skt. Hans Parken Plejecenter
Sprogøvej 4 - 6
5000 Odense C
Tlf. 66131372

Marienlund Plejecenter
Drejøgade 1
5000 Odense C
Tlf. 65 51 31 38

   Plejehjemsgudstjenester