Foreninger

 Kirken har en række foreninger tilknyttet, som står for en en væsentlig del af kirkens aktiviteter.