Kirkebil

Gangbesværede eller andre, der alternativt kun med stort besvær kan komme til gudstjeneste, kan ved henvendelse til kirkekontoret rekvirere en kirkebil. Ordningen gælder for Fredens Sogn og tilgrænsende områder. Bestiling ved henvendelse til kirkekontoret (66128701) inden fredag kl. 12.00