Om Fredens Kirke

På denne side kan du læse om Fredens Kirke. Der ligger også links til 2 fine hæfter om kirken, forfattet af hhv. Thorvald Larsen i 1974 og et arbejdshold i 1995.

  • Kirken er tegnet af arkitekt P. V. Jensen Klint, som derefter fortsatte med at tegne Grundtvigskirken iKøbenhavn.

  • Regningen på byggeriet af Fredens Kirke løb op i 250.000 kroner, hvoraf private havde indsamlet halvdelen af beløbet. En stor bedrift i den fattige tid omkring første verdenskrig.

  • I 1918 blev kirkens grundsten lagt i gården Annasholms have, hvor frugttræerne blomstrene hvert forår

  • Fredens Kirke blev indviet på Kong Christians 50 års fødselsdag

  • Kirke blev døbt ”Fredens” i taknemlighed over første verdenskrigs slutning

  • Kirken vender ”forkert”.

Alteret vender mod vest for, at indgangsdøren kan vende gæstfrit ud mod Skibhusvej.Næsten alle andre altre vender mod øst: Der, hvor solen står op, og i den  retning, hvor vi må tro, at vi må se Jesus komme til os ved sin genkomst.

 

  • Fredens sogn hed i de første 11 ½ år for Sankt Hans landsogn og var ikke en del af Odense kommune.

Odense byråd forsøgte at udskyde indlemmelsen, men Indenrigsministrrietskar igennem og besluttede at sognet skulle indlemmes i Odense den 1. april1932

  • Kirkens invendige mål er 10 meter høj, 10 meter bred og 32,5 meter lang

  • Kirkens bænke blev udskiftet til stole ved 50 års jubilæet

Stolene er tegnet af arkitektens barnebarn Esben Klint. Esben Klint har også tegnet lysekronerne og orglets facade.

  • Orglet er fra oktober 1958, opsat af firmaet Marcussen og søn

  • Fredens sogn fik sit eget kirkeblad i december 1939. Før den tid hed bladet ”Søndagsbladet”, og var præget af mange reklamer og stof fra en stor del af byen

  • Kirken havde problemer med opvarmningen under anden verdenskrig. Brændslet var svært at skaffe, og derfor kunne det være nødvendigt at afkorte gudstjenesterne, hvis folk frøs.

  • Én af landets allerførste kvindelige præster, Edith Brenneche Petersen, blev ansat i Fredens kirke i 1951. Brenneche Petersen var blevet ordineret i april 1948 i Skt. Knuds Kirke i Odense sammen med to andre kvindelige teologer.

  • Bronzeskulpturen udenfor kirken blev opstillet i anledning af kirkens 75 års fødselsdag. Kunstneren er Poul Weile og giver et billede af Paulus omvendelse fra den nidkære og fordømmende Saulus til den troende og menneskelige Paulus.

(tekst af Karin Jeldtoft Jensen)

Der findes to beskrivelser af kirken, som her ligger i pdf-format.
Forfattet af Thøger Larsen: