Navngivning og -ændring

Navngivning

Hvis man ønsker at navngive sit barn, kan man udfylde en blanket på borger.dk.

Barnet skal navngives inden det fylder 6 måneder. Godkendte navne kan findes på familiestyrelsens hjemmeside. www.ankestyrelsen.dk.

Navneændring

Gebyret for navneændring er 490 kr. (2018)

Blanket til navneændring findes på www.borger.dk.

Godkendte navne findes på hjemmesiden www.ankestyrelsen.dk.