Vielse / velsignelse

Vielse / kirkelig velsignelse

Dato og tidspunkt aftales med kirkekontoret. Borgerservice i bopælskommunen kontaktes for udstedelse af prøvelsesattest, der afleveres på kirkekontoret. Der aftales derefter samtale med den præst, der skal forrette vielsen/velsignelsen.